Animacije za dokumentarni film “Meštrović”

Simon Bogojević Narath

post-produkcija

godina: 2008

klijent: Kinorama

Korištene tehnike: 3D/2D, live footage

Više o projektu

Dizajn špice i animacijske sekvence izrađene od arhivskih materijala, fotografija i dokumenata za dokumentarni film Meštrović o životu slavnog umjetnika i kipara. Režiju filma potpisuje Danko Volarić, a produkciju Kinorama i HRT.