Kalendar

27
06/2019
27/06 - 30/06

Fest Anča, Žilina / SK

Orbit, Tess Martin / program apstraktne i nenarativne animacije
Udahnut život, Ivana Bošnjak, Thomas Johnson / svjetska panorama

13
07/2019
13/07 - 21/07

Melbourne International Animation Festival / AU

Jedan od mnogih, Petra Zlonoga / natjecateljski program

23
07/2019
23/07 - 27/07

San Giò Verona Video Festival / IT

Biciklisti, Veljko Popović / međunarodna konkurencija

26
08/2019
26/08 - 01/09

Odense International Film Festival / DK

Orbit, Tess Martin / natjecateljski program