Kalendar

27
06/2019
27/06 - 30/06

Fest Anča, Žilina / SK

Orbit, Tess Martin / program apstraktne i nenarativne animacije
Udahnut život, Ivana Bošnjak, Thomas Johnson / svjetska panorama

13
07/2019
13/07 - 21/07

Melbourne International Animation Festival / AU

Jedan od mnogih, Petra Zlonoga / natjecateljski program

23
07/2019
23/07 - 27/07

San Giò Verona Video Festival / IT

Biciklisti, Veljko Popović / međunarodna konkurencija

26
08/2019
26/08 - 01/09

Odense International Film Festival / DK

Orbit, Tess Martin / natjecateljski program

12
01/2022
12/01 - 23/01

Film Maudit 2.0 / US

Cockpera, Kata Gugić / natjecateljski program

14
01/2022
14/01 - 23/01

London Short Film Festival / UK

Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka / New Shorts: Animation Variety Show

14
01/2022

Stuttgarter Filmwinter / DE

Udahnut život, Ivana Bošnjak, Thomas Johnson / Zvuk animacije, retrospektiva Andree Martignonija

19
01/2022
19/01 - 23/01

Paris International Animation Film Festival / FR

The Raft, Marko Meštrović / natjecateljski program
Ta prokleta očeva kamera!, Miloš Tomić / natjecateljski program

26
01/2022
26/01 - 06/02

International Film Festival Rotterdam / NL

Mjesta koja ćemo disati, Davor Sanvincenti / Short & Mid-length

27
01/2022
27/01 - 06/02

Slamdance Film Festival / US

Dislokacije, Veljko Popović, Milivoj Popović / DIG program - Digital, Interactive and Gaming