Kalendar

12
07/2022
12/07 - 16/07

KO:SH Film Fest - Korça Short Film Festival / AL

Ta prokleta očeva kamera!, Miloš Tomić / međunarodno natjecanje
Dislokacije, Veljko Popović, Milivoj Popović / VR natjecanje - nagrada za najbolji VR film

13
07/2022
13/07 - 19/07

Anibar International Animation Festival / XK

Pisma na kraju šume, Jelena Oroz / konkurencija filmova za djecu
Ta prokleta očeva kamera!, Miloš Tomić / balkanska konkurencija - najbolji film u balkanskoj konkurenciji

13
07/2022
13/07 - 18/07

Insomnia International Animation Film Festival / RU

Ta prokleta očeva kamera!, Miloš Tomić / međunarodno natjecanje

14
07/2022
14/07 - 21/07

EXiS Experimental Film and Video Festival in Seoul / KR

Mjesta koja ćemo disati, Davor Sanvincenti / međunarodna konkurencija

14
07/2022
14/07 - 17/07

Festival Bistre reke / RS

Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka / natjecateljski program

17
07/2022
17/07 - 25/07

Pula Film Festival / Apoteka / HR

Mačka je uvijek ženska, Martina Meštrović, Tanja Vujasinović / Cinemaniac: Misliti film

18
07/2022
18/07 - 22/07

Supertoon International Animation Festival / HR

Pozdrav suncu, Darko Masnec / Natjecanje Grandtoon 
Sakrij se, Daniel Gray / Natjecanje Grandtoon 
Ta prokleta očeva kamera!, Miloš Tomić / Natjecanje Grandtoon 
Sakrij se, Daniel Gray / Natjecanje Grandtoon - posebno priznanje
Pisma na kraju šume, Jelena Oroz / Natjecanje Planktoon

21
07/2022
21/07 - 24/07

Motovun Film Festival / HR

Pisma na kraju šume, Jelena Oroz / Buje@teen

22
07/2022
22/07 - 31/07

Guanajuato International Film Festival / MX

Izlet, Ana Horvat / Kids in Action
Pisma na kraju šume, Jelena Oroz / Kids in Action
Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka / Spotlight Country: Croatia

22
07/2022
22/07 - 30/07

Lago Film Festival / IT

Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka / natjecanje UNICEF Teens