Kalendar

26
07/2022
26/07 - 28/07

Cortocircuiti Short Film Festival / IT

Ta prokleta očeva kamera!, Miloš Tomić / konkurencija - Priznanje za najbolji animirano-dokumentarni film

28
07/2022
28/07 - 30/07

Shpeena DOX Festival / HR

Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka

29
07/2022
29/07 - 02/08

Almagro Film Festival / ES

Mačka je uvijek ženska, Martina Meštrović, Tanja Vujasinović / Focus on Croatia
Udahnut život, Ivana Bošnjak, Thomas Johnson / Focus on Croatia
Sjene, Dea Jagić / Audio-visual

29
07/2022
29/07 - 31/07

Klein festival kratkog filma / HR

Mačka je uvijek ženska, Martina Meštrović, Tanja Vujasinović / revijalni program
Plac, Ana Hušman / revijalni program

31
07/2022
31/07 - 12/08

Festval MARS, Mljet / HR

Izlet, Ana Horvat
Liliana, Milanka Fabjančič
Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka
The Raft, Marko Meštrović

4
08/2022
18:00 - 20:00

Tampere Film Festival / Arthouse Cinema Niagara / FI

Dear Aki, Nina Kurtela / Hommage Akiju

5
08/2022
05/08 - 13/08

DokuFest Prizren / XK

Mjesta koja ćemo disati, Davor Sanvincenti / natjecanje International Short Dox
Izlet, Ana Horvat / DokuKids
Nogomet, Ana Hušman / posebni program: nogomet

7
08/2022
8
08/2022
08/08 - 13/08

Animix Animation Festival, Tel Aviv / IL

Sve te senzacije u mom trbuhu, Marko Dješka / Queer program

9
08/2022
09/08 - 13/08

Alpinale Short Film Festival / AT

Dislokacije, Veljko Popović / VR natjecanje
Znakovi, Dustin Rees / natjecateljski program