Kalendar

27
06/2019
27/06 - 30/06

Fest Anča, Žilina / SK

Orbit, Tess Martin / program apstraktne i nenarativne animacije
Udahnut život, Ivana Bošnjak, Thomas Johnson / svjetska panorama

13
07/2019
13/07 - 21/07

Melbourne International Animation Festival / AU

Jedan od mnogih, Petra Zlonoga / natjecateljski program