Kalendar

26
11/2018
26/11 - 02/12

2ANNAS, Riga / LT

Biciklisti, Veljko Popović / natjecateljski program

28
11/2018
28/11 - 02/12

Anilogue, Budapest / HU

Kako se kalio čelik, Igor Grubić / natjecateljski program

Adriatic Focus
A.D.A.M., Vladislav Knežević
Dva na dva, Jelena Oroz
Ježeva kuća, Eva Cvijanović
Putujuća zemlja, Vesela Dančeva, Ivan Bogdanov
Simulacra, Ivana Bošnjak, Thomas Johnson

Retrospektiva Veljka Popovića
Biciklisti, Planemo, Otac, Dove sei, amor mio, Ona koja mjeri

28
11/2018
28/11 - 30/11

Two Short Nights Film Festival, Exeter / UK

Biciklisti, Veljko Popović / natjecateljski program

28
11/2018
28/11 - 02/12

Animasivo Contemporary Animation Festival, Mexico City / MX

Biciklisti, Veljko Popović / natjecateljski program
Dva na dva, Jelena Oroz / natejcateljski program
Muzičke traume, Miloš Tomić / program animentaraca

30
11/2018
30/11 - 09/12

London International Animation Festival / UK

Biciklisti, Veljko Popović / natjecateljski program
Dva na dva, Jelena Oroz / natjecateljski program
Muzičke traume, Miloš Tomić / natjecateljski program

03
12/2018
03/12 - 09/12

Animateka, Ljubljana / SI

Biciklisti, Veljko Popović / natjecateljski program
Dva na dva, Jelena Oroz / natjecateljski program
Jedan od mnogih, Petra Zlonoga / natjecateljski program
Kako se kalio čelik, Igor Grubić / natjecateljski program
Muzičke traume, Miloš Tomić / natjecateljski program

04
12/2018
04/12 - 11/12

Bogoshorts, Bogota / CO

Muzičke traume, Miloš Tomić / međunarodna panorama

08
12/2018

Emile Awards 2018, Lille / FR

Muzičke traume, Miloš Tomić / nominacija za najbolju režiju kratkometražnog filma