Kalendar

17
06/2017

Visia, Dubrovnik / HR

Razglednice, Ana Hušman
Skoro ništa, Ana Hušman

20
06/2017
20/06 - 26/06

Palm Springs International ShortFest / US

Ježeva kuća, Eva Cvijanović / Sjevernoamerička premijera

24
06/2017
24/06 - 30/06

Countryside Animafest Cyprus

Noćna ptica, Špela Čadež / natjecateljski program - posebno priznanje
Putujuća zemlja, Vesela Dančeva, Ivan Bogdanov / natjecateljski program

29
06/2017
29/06 - 02/07

Fest Anča, Žilina / SK

Noćna ptica, Špela Čadež / Međunarodno natjecanje
Putujuća zemlja, Vesela Dančeva, Ivan Bogdanov / Međunarodno natjecanje
Dota, Petra Zlonoga / Program nove apstraktne i nenarativne animacije
Ježeva kuća, Eva Cvijanović / Međunarodna panorama
Planemo, Veljko Popović / Međunarodna panorama

30
06/2017
30/06 - 02/07

Windy City International Film Festival, Chicago / US

Noćna ptica, Špela Čadež

06
07/2017
06/07 - 09/07

Tabor Flm Festival / HR

Ježeva kuća, Eva Cvijanović / međunarodni natjecateljski program
Noćna ptica, Špela Čadež/ međunarodni natjecateljski program

07
07/2017
07/07 - 13/07

Animator Festival, Poznan / PL

Noćna ptica, Špela Čadež / natjecateljski program

07
07/2017
07/07 - 15/07

MUTA_ Muestra Internacional de Apropiación Audiovisual, Lima / PE

Spectres of Veronica, Dalibor Barić

08
07/2017
08/07 - 16/07

Curtas Vila do Conde / PT

Ježeva kuća, Eva Cvijanović / međunarodni natjecateljski program

13
07/2017
13/07 - 17/07

Insomnia Festival, Moscow / RU

Ježeva kuća, Eva Cvijanović / natjecateljski program
Noćna ptica, Špela Čadež / natjecateljski program